Najem powierzchni handlowej lub usługowej w czasie epidemii COVID-19 - OpenLEX

Szmid Kamil, Najem powierzchni handlowej lub usługowej w czasie epidemii COVID-19

Artykuły
Opublikowano: PPH 2020/6/36-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

Najem powierzchni handlowej lub usługowej w czasie epidemii COVID-19

Ustawą z 31.03.2020 r. nowelizującą przepisy ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych , wprowadzono specyficzne uregulowanie najmów w galeriach handlowych powyżej 2000 m2. Otóż, zgodnie z nowym art. 15ze ustawy w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy). Stosowne zakazy prowadzenia działalności przewidziane zostały w kolejnych rozporządzeniach Ministra Zdrowia oraz Rady Ministrów z: 13.03.2020 r., 20.03.2020 r., 31.03.2020 r., 10.04.2020 r., 19.04.2020 r., 2.05.2020 r., 16.05.2020 r. oraz 29.05.2020 r. Zakres obowiązywania art. 15ze ustawy budzi w praktyce szereg wątpliwości, zarówno co do granic przedmiotowych, jak i czasowych, a to z uwagi na liczne modyfikacje zakazów i ograniczeń epidemicznych wprowadzanych, a następnie sukcesywnie uchylanych bądź modyfikowanych. Artykuł odnosi się zarówno do możliwości skorzystania przez najemcę z rozwiązań ustawowych objętych hipotezą art. 15ze ustawy, jak i na podstawie ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego, regulujących stosunki zobowiązaniowe stron w stanach, w których wprowadzone są ograniczenia prawne swobody działalności gospodarczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX