Niemiec Tomasz M., Nadzór zewnętrzny nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Artykuły
Opublikowano: KRS 2012/4/5-9
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nadzór zewnętrzny nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Działalność administracyjna sądów obejmuje szeroki zakres czynności o charakterze zarządzająco-organizatorskim, których celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sądów. Czynności te sprowadzają się zarówno do zapewnienia środków finansowych na działalność, warunków techniczno-organizacyjnych (dzięki wielu inwestycjom w ostatnich latach widać tutaj zdecydowaną poprawę), jak i do zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, co można w skrócie sprowadzić do pracy poszczególnych organów i jednostek organizacyjnych sądu, a także nierozerwalnie wiążącej się z tym tzw. biurowości. Ponieważ zagadnienia dotyczące działalności administracyjnej sądów powszechnych nie spotkały się, jak na razie, z żadnym dokładniejszym omówieniem, należy przybliżyć pewne podstawowe pojęcia, aby następnie można było się zająć dokładniej nadzorem zewnętrznym.

Zgodnie z art. 1 ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości w zakresie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX