Szafrańska Anna, Nadzór i kontrola w zakresie wystawiania przez lekarzy recept na leki refundowane

Artykuły
Opublikowano: PPP 2014/7-8/154-161
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nadzór i kontrola w zakresie wystawiania przez lekarzy recept na leki refundowane

1.Uwagi ogólne

W obecnym systemie refundacji leków prawidłowe wystawienie recepty przez lekarza jest podstawą uzyskania zwrotu należnej refundacji. Zasady wystawiania recept refundowanych zostały uregulowane w ustawie z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych . Zgodnie z tą ustawą leki refundowane przysługują świadczeniobiorcy na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną. Aby jednak lekarze byli uprawnieni do wystawiania recept na leki refundowane - są zobowiązani do podpisania umowy, która ich do tego upoważnia. Artykuł 48 ust. 2 w zw. z art. 2 pkt 14 lit. b oraz c ustawy refundacyjnej stanowi, że do wystawiania recept refundowanych uprawnione są grupy tzw. osób uprawnionych. Są to:

1)

lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer, z którym Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych;

2)

lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer posiadający prawo wykonywania zawodu, który...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX