Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika - OpenLEX

Knysiak-Molczyk Hanna, Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

Artykuły
Opublikowano: PS 2010/7-8/112-131
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

1.Definicja postępowania klauzulowego

W ramach postępowania egzekucyjnego wyróżnia się postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności, które ma na celu stworzenie zasadniczej podstawy egzekucji, czyli tytułu wykonawczego. Postępowanie klauzulowe nie jest ani postępowaniem rozpoznawczym, ani postępowaniem egzekucyjnym. Jest odrębnym postępowaniem, stanowiącym pomost pomiędzy wyżej wymienionymi rodzajami postępowań, stadium pośrednie między nimi. Postępowanie klauzulowe jest zatem postępowaniem autonomicznym w stosunku do postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego oraz postępowaniem pomocniczym w stosunku do postępowania egzekucyjnego .

Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności jest zezwoleniem na przeprowadzenie egzekucji, czyli zastosowanie przymusu państwowego w postępowaniu egzekucyjnym, na podstawie istniejącego tytułu egzekucyjnego. Prawidłowo wydany tytuł wykonawczy powinien określać treść i zakres świadczenia, które będzie podlegać egzekucji, oraz osoby, na rzecz których i przeciwko którym egzekucja ma być...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX