Płażek Stefan, Nabór na stanowiska urzędnicze w samorządzie terytorialnym - uwagi krytyczne

Artykuły
Opublikowano: PPP 2012/3/38-70
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nabór na stanowiska urzędnicze w samorządzie terytorialnym - uwagi krytyczne

1.Cel opracowania

Istniejący system naboru na stanowiska urzędnicze w administracji publicznej nie jest doskonały. Już jego formalna regulacja sprawia, że nie osiąga on zadeklarowanego dlań celu w postaci pozyskania na te stanowiska osób najwartościowszych. Co gorsza, w coraz większym stopniu ten system jest omijany. Tymczasem zaś w dobie kryzysu finansów publicznych i równocześnie niekontrolowanego rozrostu publicznej biurokracji jego prawidłowe funkcjonowanie wydaje się być sprawą pierwszorzędnej wagi.

Po pierwsze dlatego, że w sektorze publicznym nie działa oczywisty mechanizm rynkowy, skłaniający prywatnego pracodawcę do dokonywania - w jego własnym interesie - optymalnych wyborów kadrowych. Im zatem uboższe i bardziej skorumpowane jest państwo oraz im słabsze ma historyczne i obyczajowe wzorce dobrej administracji, tym ważniejsze jest stworzenie możliwie sprawnej protezy owego rynkowego mechanizmu, aby poprzez jej funkcjonowanie zapewnić jak najwyższy poziom merytoryczny kadrom urzędniczym, w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX