Żywno Elżbieta, Na powojennej nacjonalizacji stracili również wierzyciele

Artykuły
Opublikowano: CDZ./1
Autor:
Rodzaj: artykuł

Na powojennej nacjonalizacji stracili również wierzyciele

Na skutek przeprowadzenia nacjonalizacji nieruchomości i wprowadzenia uregulowań prawnych w odniesieniu do przedwojennych wierzytelności stracili nie tylko właściciele, którym zabrano nieruchomości, ale również ich wierzyciele, w tym banki.

W toku postępowań dotyczących odzyskania znacjonalizowanych nieruchomości oraz postępowań o odszkodowanie za nieruchomości zabrane przez państwo analizowane są również kwestie wierzytelności zabezpieczonych hipotekami ustanowionymi na nieruchomości przed II wojną światową.

W związku z tym warto prześledzić losy przedwojennych wierzytelności i zabezpieczających je hipotek i ustalić, jaka może być ich obecna faktyczna wartość, mając na uwadze powojenne uregulowania prawne. Trzeba tu przypomnieć, że przed wojną hipoteki były ustanawiane nie tylko w walucie polskiej, ale również w walucie obcej oraz w złotych w złocie, co po wojnie miało duży wpływ na zmianę ich wartości.

Obniżanie realnej wysokości wierzytelności

Realna wartość przedwojennych wierzytelności i hipotek je zabezpieczających ustanowionych przed 1 września 1939 r. malała systematycznie, aż w końcu stała się jedynie symboliczna. Duża część przedwojennych hipotek wygasła z mocy prawa. Ponadto z uwagi na tragiczne wydarzenia wojenne część wierzycieli, w szczególności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy