Możliwość zmiany celu użytkowania wieczystego niezależnie od zaistnienia trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości –... - OpenLEX

Maślanka Mateusz, Możliwość zmiany celu użytkowania wieczystego niezależnie od zaistnienia trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości – wnioski i postulaty

Artykuły
Opublikowano: PPP 2022/2/27-41
Autor:
Rodzaj: artykuł

Możliwość zmiany celu użytkowania wieczystego niezależnie od zaistnienia trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości – wnioski i postulaty

Słowa kluczowe: użytkowanie wieczyste, cel oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, sposób korzystania z nieruchomości gruntowej, użytkownik wieczysty, zmiana celu użytkowania wieczystego

1.Słowo wstępne

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeks cywilny oraz ustawa o gospodarce nieruchomościami , dopuszczają możliwość obrotu nieruchomościami . W efekcie nieruchomości mogą być przedmiotem praw o charakterze trwałym lub czasowym. Najszerszym z praw do nieruchomości (należącym do praw podmiotowych bezwzględnych ) jest prawo własności, które to ograniczone jest jedynie poprzez przepisy ustawowe, zasady współżycia społecznego oraz ze względu na społeczno-gospodarcze przeznaczenie rzeczy będącej przedmiotem tego prawa. Inne prawa rzeczowe zaś (tj. prawa użytkowania wieczystego i ograniczone prawa rzeczowe) pozwalają jedynie na korzystanie z rzeczy cudzej. Za podobne do prawa własności nieruchomości można uznać prawo użytkowania wieczystego. Treść tego prawa jednakże jest ograniczona nie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX