Ciesielska Agnieszka, Możliwość zaskarżenia do sądu decyzji administracyjnej bez skorzystania z przysługującego od niej wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2019/3/66-82
Autor:
Rodzaj: artykuł

Możliwość zaskarżenia do sądu decyzji administracyjnej bez skorzystania z przysługującego od niej wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Streszczenie: celem artykułu jest przedstawienie zmian w przepisach prawa dotyczących wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W 2017 r. do Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi została wprowadzona nowa regulacja prawna. Obecnie możliwe jest zaskarżenie do sądu decyzji administracyjnej bez wcześniejszego wykorzystania środka prawnego wskazanego w art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zdaniem autora nowe rozwiązanie jest jedynie pozornie korzystne dla strony postępowania administracyjnego, ponieważ sądowa kontrola legalności decyzji nie jest równoważna ponownemu merytorycznemu rozpatrzeniu sprawy administracyjnej. Ponadto będzie powstawać wiele komplikacji proceduralnych związanych z wprowadzonymi przepisami. Dlatego też decyzja ustawodawcy powinna być oceniona negatywnie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy