Możliwość zaliczenia przychodów z zawodowego uprawiania sportu do działalności gospodarczej - OpenLEX

Romaniec Kazimierz, Możliwość zaliczenia przychodów z zawodowego uprawiania sportu do działalności gospodarczej

Artykuły
Opublikowano: CDZ./7
Autor:
Rodzaj: artykuł

Możliwość zaliczenia przychodów z zawodowego uprawiania sportu do działalności gospodarczej

Interpretacja Ministra Finansów może mieć charakter przełomowy dla podmiotów funkcjonujących w branży sportowej i spowodować znaczne zmiany w sposobie ich działania.

W interpretacji ogólnej nr DD2/033/30/KBF/14/RD-474 z 22 maja 2014 r., Minister Finansów stwierdził, że podatnik uzyskujący przychody z działalności wykonywanej osobiście z tytułów wymienionych w art. 13 pkt. 2-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („pdof”), może dla celów podatku dochodowego zaliczyć je do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zostały uzyskane w warunkach odpowiadających definicji działalności gospodarczej z art. 5a pkt. 6 ustawy o pdof, i jednocześnie nie zachodzą łącznie przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o pdof.

Powyższa interpretacja jest skutkiem głośnej sprawy byłego indywidualnego Mistrza Polski w motocyklowych wyścigach na żużlu, któremu NSA w wyroku z 8 kwietnia 2014 r. (sygn. akt II FSK 1125/12) odmówił prawa zaliczenia przychodów z zawodowego uprawiania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX