Nita-Światłowska Barbara, Możliwość orzeczenia kary dożywotniego pozbawienia wolności bez dostępu do warunkowego przedterminowego zwolnienia jako przeszkoda ekstradycji wynikająca z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Artykuły
Opublikowano: EPS 2017/6/27-33
Autor:
Rodzaj: artykuł

Możliwość orzeczenia kary dożywotniego pozbawienia wolności bez dostępu do warunkowego przedterminowego zwolnienia jako przeszkoda ekstradycji wynikająca z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

W kwestii stosowania gwarancji konwencyjnych w odniesieniu do postępowań ze stosunków międzynarodowych w sprawach karnych orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej ETPCz) ewoluowało. Początkowo Trybunał strasburski odrzucał możliwość stosowania do postępowań transgranicznych gwarancji wynikających z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności . Aktualnie orzecznictwo strasburskie w coraz szerszym zakresie odnosi gwarancje ochronne wynikające z tej Konwencji do takich postępowań, w tym w szczególności do postępowań ekstradycyjnych. Na uwagę zasługuje tu grupa judykatów wskazujących na istnienie przeszkody ekstradycyjnej zakorzenionej w art. 3 Konwencji w przypadku, gdy w państwie, do którego miałoby nastąpić wydanie osoby w celu przeprowadzenia tam przeciwko niej postępowania karnego za przestępstwo, z którym wiąże się wniosek ekstradycyjny, ściganemu może zostać wymierzona kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości uzyskania warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX