Jadłowski Przemysław, Możliwość nadania klauzuli wykonalności orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Artykuły
Opublikowano: EPS 2022/11/35-40
Autor:
Rodzaj: artykuł

Możliwość nadania klauzuli wykonalności orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Przedmiotem opracowania jest zagadnienie możliwości wykonania orzeczenia o słusznym zadośćuczynieniu, orzeczonym przez ETPC na podstawie art. 41 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na gruncie polskiego porządku prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów sądowego postępowania egzekucyjnego. Autor odrzuca możliwość uznania, że wyrok ten nie podlega przymusowej egzekucji, z uwagi na zobowiązanie Polski do zapewnienia skuteczności orzecznictwa ETPC. Staje na stanowisku, że wyrok ETPC w zakresie, w którym zasądza słuszne zadośćuczynienie, stanowi tytuł egzekucyjny, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego i – po wyczerpaniu procedury z art. 1060 § 1 k.p.c. – polski sąd może nadać mu klauzulę wykonalności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX