Możliwość kwestionowania odpowiedniego charakteru podmiotu wydającego europejski nakaz aresztowania przez polski sąd orzekający... - OpenLEX

Karakulski Jacek, Możliwość kwestionowania odpowiedniego charakteru podmiotu wydającego europejski nakaz aresztowania przez polski sąd orzekający w przedmiocie przekazania

Artykuły
Opublikowano: PS 2021/2/64-77
Autor:
Rodzaj: artykuł

Możliwość kwestionowania odpowiedniego charakteru podmiotu wydającego europejski nakaz aresztowania przez polski sąd orzekający w przedmiocie przekazania

Słowa kluczowe: europejski nakaz aresztowania, organ sądowy, kompetencja, dwoistość kompetencji, właściwość, ekstradycja, prawa człowieka, postępowanie karne

1.Wprowadzenie

Jednym ze znaczących celów Unii Europejskiej jest zagwarantowanie sprawnej kooperacji systemów wymiaru sprawiedliwości na jej terytorium . Jak wskazał jeszcze w odniesieniu do dawnego trzeciego filara Unii Europejskiej A. Sakowicz, „[e]uropejski nakaz aresztowania jest w założeniu podstawowym instrumentem integracji europejskiej w sprawach karnych” .

Kraje członkowskie zobowiązane do przestrzegania prawa wspólnotowego musiały stworzyć – na mocy decyzji ramowej Rady w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi – wewnątrzkrajową procedurę wydawania europejskiego nakazu aresztowania (ENA). Nakaz ten jest specyficzną, odrębną od ekstradycji instytucją stanowiącą „decyzję sądową wydaną przez Państwo Członkowskie w celu aresztowania i przekazania przez inne Państwo Członkowskie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX