Moralność publiczna jako przesłanka ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw - OpenLEX

Podkowik Jan, Moralność publiczna jako przesłanka ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw

Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/8/21-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

Moralność publiczna jako przesłanka ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw

1. Konstytucja posługuje się pojęciem „moralność” w kilku przepisach. W art. 31 ust. 3 ustrojodawca wymienił „ochronę moralności publicznej” jako jedną z wartości usprawiedliwiających ustanawianie ograniczeń w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw. Moralność – bez przydawki „publiczna” – stanowi ponadto przesłankę wyłączenia jawności rozprawy (art. 45 ust. 2), a także ograniczenia wolności uzewnętrzniania religii (art. 53 ust. 5), zaś wyznawane przez obywatela „zasady moralne” mogą uzasadniać zwolnienie go od służby wojskowej i powołanie do służby zastępczej (art. 85 ust. 3).

Moralność, jako kategoria normatywna, w tym „moralność publiczna” usprawiedliwiająca ingerencję w konstytucyjne wolności i prawa jednostek, uznawana bywa w piśmiennictwie za jeden z najtrudniejszych do zdefiniowania terminów, a przez to najbardziej kontrowersyjną przesłankę ograniczeń wolności i praw konstytucyjnych . Niekiedy wręcz postuluje się zaniechanie odwoływania się do niej. Pojawia się bowiem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX