Moment procesowej skuteczności przedstawienia zarzutów w sposób uproszczony - OpenLEX

Golik Cezary, Moment procesowej skuteczności przedstawienia zarzutów w sposób uproszczony

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/2/16-30
Autor:
Rodzaj: artykuł

Moment procesowej skuteczności przedstawienia zarzutów w sposób uproszczony

Streszczenie

W artykule podjęta zostaje próba maksymalnie precyzyjnego uchwycenia momentu procesowej realizacji przedstawienia zarzutu określonej osobie, gdy w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego dochodzi do tego w sposób „uproszczony”. Prowadzone przez Autora rozważania oparte są o analizę normatywnego kształtu regulacji obowiązującego Kodeksu postępowania karnego, który w trzech przypadkach przewiduje możliwość odformalizowanego przedstawienia zarzutów. Wynikające z niekoherencji analizowanych przepisów praktyczne problemy interpretacyjne skutkują zwieńczeniem opracowania postulatami de lege ferenda.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX