Moc dowodowa ewidencji gruntów i budynków w postępowaniach dotyczących podatków lokalnych - OpenLEX

Radzikowski Krzysztof, Moc dowodowa ewidencji gruntów i budynków w postępowaniach dotyczących podatków lokalnych

Artykuły
Opublikowano: ST 2014/10/36-50
Autor:
Rodzaj: artykuł

Moc dowodowa ewidencji gruntów i budynków w postępowaniach dotyczących podatków lokalnych

Artykuł omawia rolę ewidencji gruntów i budynków jako środka dowodowego w toku postępowań dotyczących podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości. Rolę tę determinują zarówno przepisy prawa materialnego: ustawa z 15.11.1984 r. o podatku rolnym, ustawa z 30.10.2002 r. o podatku leśnym i ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, jak i procesowego: ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa. Rozważania mają charakter teoretycznoprawny, a kluczowe pozostaje rozgraniczenie zagadnień materialnoprawnych i procesowych. Analizie poddano przede wszystkim reguły postępowania dowodowego oraz istotę stosowanych w nim wnioskowań – pominięto zaś wiele problemów szczegółowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX