Kaczmarski Bartosz, Miśkiewicz Aleksandra, Mobbing w świetle przepisów ustawy karnej. Próba wskazania zakresu prawnokarnej ochrony

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2023/3/90-122
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Mobbing w świetle przepisów ustawy karnej. Próba wskazania zakresu prawnokarnej ochrony

Streszczenie

Przedmiotem niniejszego opracowania są rozważania dotyczące mobbingu jako zbioru zachowań mogących realizować znamiona poszczególnych typów czynów zabronionych stypizowanych w polskim Kodeksie karnym. Artykuł stanowi próbę uchwycenia całości prawnokarnego bezprawia mobbingu, a to w szczególności poprzez analizę obecnie funkcjonujących uregulowań Kodeksu pracy oraz Kodeksu cywilnego, oraz ich ujęcie komparatystyczne względem zakresu normowania typów czynów zabronionych wskazanych w treści Kodeksu karnego, a także określenie możliwości poszukiwania prawnokarnej ochrony w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX