Mobbing i procedury antymobbingowe - OpenLEX

Świątkowski Andrzej Marian, Mobbing i procedury antymobbingowe

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/12/79-105
Autor:
Rodzaj: artykuł

Mobbing i procedury antymobbingowe

Słowa kluczowe: Kodeks pracy, mobbing, odpowiedzialność, pracownicy, procedury antymobbingowe

1.Wprowadzenie – klasyfikacja prawna mobbingu

Ustawa z 14.11.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy i o zmianie niektórych innych ustaw , nowelizująca między innymi przepisy Kodeksu pracy , która weszła w życie 1.01.2004 r., wprowadziła do indywidualnego systemu polskiego prawa pracy nieznaną wcześniej temu systemowi prawnemu instytucję mobbingu (art. 943 § 1–5 k.p.). W pierwszym paragrafie tego przepisu ustawodawca nałożył na wszystkich pracodawców obowiązek przeciwdziałania mobbingowi (art. 943 § 1 k.p.). Pod tym nowym pojęciem prawnym ustawodawca zdefiniował „wszelkie działania lub zachowania dotyczące pracownika, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników” (art. 943 § 2k.p.). W pozostałych paragrafach ustawodawca...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX