Misiejko Adrian, Młodzieżowa rada gminy - wybrane aspekty ustrojowe po nowelizacji

Artykuły
Opublikowano: ST 2022/6/75-86
Autor:
Rodzaj: artykuł

Młodzieżowa rada gminy - wybrane aspekty ustrojowe po nowelizacji

W czerwcu 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustaw ustrojowych, której przedmiotem była zmiana regulacji dotyczących młodzieżowych rad (sejmików) w jednostkach samorządu terytorialnego. Zmiany dotyczą zasad zarówno powoływania, jak i funkcjonowania tych struktur. Uzasadnione jest zatem dokonanie analizy obowiązującego stanu prawnego i poczynienie wniosków w zakresie pozycji ustrojowej tych struktur na przykładzie młodzieżowej rady gminy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX