Jakubiak vel Wojtczak Tomasz, Milczenie w praktyce prawa podatkowego

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/5/37-46
Autor:
Rodzaj: artykuł

Milczenie w praktyce prawa podatkowego

Milczenie w szeroko pojętym obrocie gospodarczym jest przede wszystkim oceniane z punktu widzenia stosunków cywilnoprawnych. Jednakże niejednokrotnie zastosowanie przepisów prawa cywilnego tworzy sytuacje, które z kolei są objęte zakresem zastosowania przepisów prawa podatkowego . Wtedy milczenie jednej ze stron stosunku cywilnoprawnego wywołuje określone implikacje na gruncie przepisów prawa podatkowego. Występują również przypadki, w których wyłączna regulacja przepisów podatkowych wiąże z milczeniem danego podmiotu określone skutki prawne. Sytuacje takie mogą przewijać się na gruncie różnych podatków i różnych stanów faktycznych. Trudno przy tym znaleźć dla nich wspólny mianownik poza tym, że takie właśnie zachowanie jest czynnikiem wywołującym skutki prawne. Celem tego artykułu jest przedstawienie próby odniesienia tego zachowania do prawa podatkowego oraz kilku wybranych sytuacji takiego milczenia. Pierwsza część artykułu jest poświęcona milczeniu w relacjach pomiędzy stronami transakcji gospodarczych (zasadniczo stosunków cywilnoprawnych). Z kolei druga jego część odnosi się do milczenia w relacjach z organami podatkowymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX