Milczący prolog konstytucji (artykuł recenzyjny) - OpenLEX

Nowość Korycka-Zirk Milena, Milczący prolog konstytucji (artykuł recenzyjny)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2023/1/143-152
Autor:
Rodzaj: artykuł

Milczący prolog konstytucji (artykuł recenzyjny)

1. Monografia autorstwa Offera Rabana , jak zauważa w początkowej nocie recenzyjnej Nicos Stravropoulus, jest eksploracją doktrynalnego pytania – „jakie prawa i wolności Konstytucja chroni?”. Zadanie, które stawia przed sobą Autor, należy jednak uznać za próbę odmiennego rozumienia sensu tego podstawowego pytania. Nie stara się bowiem zrekonstruować filozoficznych podstaw konstytucyjnych wartości, ale odkryć swoiste „przedrozumienie” konstytucyjnych pojęć, sądowy konsensus, który nazywa „cichym wstępem” do konstytucyjnoprawnej koncepcji ochrony. W pracy dąży do odnalezienia swoistych sądowych narracji tkwiących u podstaw konstytucyjności prawa, ochrony nienaruszalnego rdzenia konstytucyjnych praw i wolności, i tym samym optymalnych i proporcjonalnych ograniczeń sfery autonomii jednostki. W ocenie Autora najistotniejszym czynnikiem „cicho” kształtującym nasze konstytucyjne prawa i wolności jest swoista, budowana przez sądy metoda interpretacji normy konstytucyjnej.

2. Omawiana praca...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX