Rząsa Grzegorz, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawny środek ochrony przed uciążliwościami odorowymi - wybrane zagadnienia

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2019/1/45-61
Autor:
Rodzaj: artykuł

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawny środek ochrony przed uciążliwościami odorowymi - wybrane zagadnienia

1.Wprowadzenie

Prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub rolniczej wiąże się w sposób nieunikniony z emisją substancji zapachowych, czyli substancji, które są rozpoznawane przez receptory ludzkiego narządu węchu . Z punktu widzenia niniejszego opracowania chodzi przede wszystkim o emisję zapachów, których obecność w powietrzu jest, w świetle wiedzy i doświadczenia życiowego, odbierana jako szczególnie uciążliwa dla okolicznych mieszkańców . Stąd też, pomimo użycia w art. 222 ust. 5 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska , stanowiącym upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia ustalającego wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej jakości powietrza, terminu „substancje zapachowe”, wydaje się, że istotę problemu lepiej oddaje posługiwanie się terminem „substancje złowonne” lub „substancje odorowe” . Negatywne oddziaływanie odorów na środowisko oraz zdrowie ludzi nie powinno budzić wątpliwości, na co zwrócił ostatnio uwagę...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX