Miejsce przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego u osób doświadczających bezdomności - OpenLEX

Ploszka Adam, Miejsce przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego u osób doświadczających bezdomności

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2019/4/62-78
Autor:
Rodzaj: artykuł

Miejsce przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego u osób doświadczających bezdomności

Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest weryfikacja hipotezy, zgodnie z którą przepis rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. określający miejsce przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego może być tak interpretowany, że w praktyce niemożliwe staje się przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u osoby doświadczającej bezdomności przebywającej w tzw. miejscach niemieszkalnych, takich jak pustostany, kanały ciepłownicze czy rampy kolejowe. W celu weryfikacji tej hipotezy zbadano zarówno praktykę stosowania tego przepisu na poziomie organów administracyjnych, jak i orzecznictwo sądów administracyjnych odnoszące się do tej kwestii. Wnioski, jakie wynikają z tego badania, potwierdzają, że taka interpretacja jest obecna w praktyce stosowania tego przepisu, ale ma zdecydowanie mniejszościowy charakter. Za dominującą należy jednak uznać interpretację dopuszczającą przeprowadzenie wywiadu w każdym miejscu, w którym osobę w kryzysie bezdomności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX