Miejsce dostawy towarów i jego skutki dla opodatkowania podatkiem od towarów i usług - OpenLEX

Janicki Tomasz, Kociak-Janicka Natalia, Miejsce dostawy towarów i jego skutki dla opodatkowania podatkiem od towarów i usług

Artykuły
Opublikowano: PP 2021/11/10-11
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Miejsce dostawy towarów i jego skutki dla opodatkowania podatkiem od towarów i usług

Kiedy mówimy o opodatkowaniu, przede wszystkim myślimy o tym, z jakiego tytułu i w jakiej wysokości powinniśmy zapłacić podatek. W przypadku podatku od towarów i usług w grę wchodzi jeszcze miejsce dostawy towaru lub świadczenia usługi, które ma ogromny wpływ nie tylko na wysokość opodatkowania, lecz także na to, czy dane zdarzenie będzie podlegać opodatkowaniu. Zagadnienie to ma szczególne znaczenie przede wszystkim z uwagi na harmonizację VAT w ramach Unii Europejskiej i otwarcie granic pomiędzy jej krajami członkowskimi. Wymogło to wprowadzenie szczegółowych zasad opodatkowania, które z jednej strony nie mogą hamować rozwoju gospodarczego, a więc muszą sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości, z drugiej zaś – muszą wprowadzić system opodatkowania zdarzeń gospodarczych, który uniemożliwi lub znacznie utrudni uchylanie się od opodatkowania. Ustalenie miejsca dokonania transakcji dostawy towarów ma więc fundamentalne znaczenie w sytuacji, gdy dana transakcja ma charakter transgraniczny –...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX