Pecyna Marlena, Międzywojenna refleksja o części ogólnej prawa cywilnego i jej doniosłość dla kodeksu cywilnego

Artykuły
Opublikowano: PiP 2018/11/55-65
Autor:
Rodzaj: artykuł

Międzywojenna refleksja o części ogólnej prawa cywilnego i jej doniosłość dla kodeksu cywilnego

1. Wprowadzenie. Formowanie się państwa to przede wszystkim formowanie się prawa. Z perspektywy dziejowej można stwierdzić, że taka idea była kierunkowskazem działań podejmowanych po odzyskaniu państwowości przez państwo polskie, na którego terenach obowiązywało ustawodawstwo rosyjskie, niemieckie, austriackie, węgierskie czy nawet na pewnych obszarach odrębne XIX-wieczne polsko-francuskie . Mimo zróżnicowania wewnętrznego systemów prawnych obowiązujących na terenie państwa polskiego, opartych na różnych kulturach i tradycjach prawnych, nie podjęto rewolucyjnego zamiaru stworzenia zupełnie nowego porządku prawnego odcinającego się od systemów wcześniejszych, jak również recepcji jednego z obowiązujących porządków na cały obszar Polski , czy nawet obcego systemu prawnego (np. szwajcarskiego kodeksu zobowiązań) , nie odstąpiono również od kodyfikacji prawa cywilnego. Przewagę uzyskała koncepcja stworzenia jednolitego polskiego systemu prawnego, stopniowo zastępującego obowiązujące...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX