Artykuły
Opublikowano: PPH 2019/10/4-13
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Międzynarodowy arbitraż handlowy w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego

W najnowszym orzecznictwie Sąd Najwyższy wyjaśnił, że w sprawie o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub ugody przed nim zawartej sąd apelacyjny orzeka na rozprawie w składzie trzech sędziów; od postanowienia w tym przedmiocie przysługuje skarga kasacyjna (uchwała SN z 28.09.2016 r., III CZP 40/16 ). Nadal nie jest natomiast jasne, jakie konsekwencje – w szczególności z punktu widzenia art. 1204 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego – ma nieprzedstawienie przez stały zagraniczny sąd arbitrażowy akt sprawy sądu polubownego na żądanie polskiego sądu państwowego rozpoznającego skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego (wyrok SN z 8.11.2018 r., II CSK 481/18).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację