Chlebowicz Piotr, Międzynarodowe uregulowania tzw. przestępczości stadionowej

Artykuły
Opublikowano: PiP 2009/8/98-105
Autor:
Rodzaj: artykuł

Międzynarodowe uregulowania tzw. przestępczości stadionowej

Przestępczość stadionowa jest nowym obszarem badań kryminologicznych w Polsce . Fenomen ten, określany najczęściej z angielska jako football hooliganism , wykroczył poza ściśle brytyjski kontekst i ma obecnie charakter globalny. Wiąże się to niewątpliwie z rosnącą rolą sportu , w szczególności piłki nożnej. Wiadomo bowiem, że dynamicznemu rozwojowi i ekspansji futbolu towarzyszyły liczne zjawiska uboczne z pogranicza patologii społecznej, a także przestępczości, do których można zaliczyć akty agresji części widowni (zwane chuligaństwem stadionowym), korupcję, rasizm czy wreszcie doping. Piłka nożna, a wraz z nią także wymienione negatywne zjawiska, uzyskały stopniowo wymiar międzynarodowy. Jednocześnie jednak zauważono, że społeczna funkcja sportu jest przez owe zjawiska wydatnie ograniczana . Z tego powodu aktywność prawotwórcza zarówno Rady Europy, jak i Unii Europejskiej objęła także patologie związane z piłką nożną. Przystąpienie Polski do tych organizacji międzynarodowych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX