Pietras-Eichberger Marta, Międzynarodowa ochrona praw dziecka w czasie konfliktów zbrojnych

Artykuły
Opublikowano: PPP 2009/4/60-74
Autor:
Rodzaj: artykuł

Międzynarodowa ochrona praw dziecka w czasie konfliktów zbrojnych

1.Uwagi wstępne

Bezpośredni udział dzieci w działaniach wojennych jest zjawiskiem, które dopiero w XX w. doczekało się należytego zainteresowania ze strony społeczności międzynarodowej. Zwrócono uwagę, iż w czasie konfliktów zbrojnych dzieciom wyrządzane są szkody, które można zakwalifikować do kilku grup. Do pierwszej grupy należą szkody wyrządzone przypadkowo. Są to m.in. urazy psychiczne będące skutkiem doświadczenia przemocy w czasie wojny, sieroctwo, utrata możliwości edukacji lub wypoczynku. Do drugiej grupy zalicza się szkody wyrządzone wskutek nieprzestrzegania prawa wojennego. Do takich szkód można zakwalifikować przypadkową śmierć lub kalectwo dzieci będące następstwem np. bombardowania celów, w których przebywają osoby cywilne, lub strzelanie na oślep do tłumu w celu jego rozproszenia. W trzeciej grupie mieszczą się szkody wyrządzone rozmyślnie, wśród których należy wymienić akty zemsty, tortury i inne formy poniżającego i okrutnego traktowania podejmowane przez kombatantów wobec ludności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX