Zgud Zbigniew, Mediacja sądowa - z dużej chmury mały deszcz

Artykuły
Opublikowano: KRS 2011/3/9-13
Autor:
Rodzaj: artykuł

Mediacja sądowa - z dużej chmury mały deszcz

Normatywnemu uregulowaniu mediacji w ramach procedur sądowych towarzyszyły znaczne oczekiwania. Optymistycznie nastawieni entuzjaści mediacji oczekiwali zapewne szybkiego i znaczącego, stałego wzrostu liczby postępowań mediacyjnych, a w konsekwencji – zmniejszenia liczby postępowań sądowych, skutkującego skróceniem czasu ich trwania. Nic takiego jednak nie nastąpiło.

Pomimo upływu kilku lat stosunek liczby postępowań mediacyjnych do liczby spraw rozpoznawanych przez sądy powszechne jest tak mały, że statystycznie mediacja praktycznie nie istnieje. Zgodnie z informacją Ministerstwa Sprawiedliwości o działalności sądów powszechnych w 2010 r. sądy okręgowe i rejonowe skierowały do mediacji 7800 spraw (przy 6620 w 2009 r.). W tym samym czasie do sądów wpłynęło 12.934.771 spraw, to jest o 1.038.024 więcej niż w roku poprzednim. I chociaż pośród spraw sądowych ponad 3.600.000 to sprawy wieczystoksięgowe i rejestrowe, w których mediacja z natury rzeczy nie jest możliwa, liczba skierowań do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX