Artykuły
Opublikowano: PPlus.2019/11/106-107
Autor:
Rodzaj: artykuł

Mediacja - korzyści dla pracownika i pracodawcy

Miejsce pracy jest obszarem, w którym spotyka się wiele osób pochodzących z rozmaitych środowisk, mających za sobą wiele doświadczeń życiowych i zawodowych, często różniących się poglądami i dążeniami. Niejednokrotnie współpracują tam ze sobą ludzie pochodzący z różnych kultur. Takie zróżnicowanie stwarza możliwości wzajemnego uczenia się. Jest okazją do kształtowania u siebie postawy otwartości i tolerancji. Może też jednak rodzić różne problemy, a niekiedy prowadzić do konfliktów. Jest to zjawisko naturalne, gdyż inne cele realizuje zarząd przedsiębiorstwa, a inne interesy kierują pracownikami. Również odmienne i często na swój sposób konkurencyjne zadania realizują poszczególne działy w firmie.

Takie wzajemne oddziaływanie to nic innego jak forma komunikacji – dialog, który, właściwie prowadzony, może nie tylko wzbogacić uczestników, lecz także przełożyć się na lepsze funkcjonowanie całej organizacji. Otwarty dialog wspiera wymianę doświadczeń i dzielenie się wiedzą. Dzięki niemu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację