Mediacja jako instrument realizacji celów partykularnych i uzupełnienie wymiaru sprawiedliwości - OpenLEX

Kalisz Anna, Mediacja jako instrument realizacji celów partykularnych i uzupełnienie wymiaru sprawiedliwości

Artykuły
Opublikowano: PPP 2017/7-8/195-204
Autor:
Rodzaj: artykuł

Mediacja jako instrument realizacji celów partykularnych i uzupełnienie wymiaru sprawiedliwości

1.Wzmacnianie instytucji mediacji przez ustawodawcę

W zagadnienie motywów źródeł i dysponentów procesu legislacyjnego wobec realnego oddziaływania prawa wpisuje się problematyka mediacji w praktyce orzeczniczej. Mediacja jest bowiem wciąż jeszcze nie masowym, ale coraz trwalej wpisującym się w polski porządek prawny instrumentem zarówno dla realizacji celów partykularnych, jak i uzupełniania orzekania sądowego. Zarówno jako instytucja procesowa, jak i jako element świadomości prawnej adresatów, w tym adresatów pierwotnych – uległa w ostatnich latach istotnemu wzmocnieniu. Bezsporne wydaje się, że polski ustawodawca podejmuje kolejne kroki legislacyjne w celu poszerzenia jej obszaru i praktycznego znaczenia . Działania prawodawcze korespondują przy tym z realną potrzebą społeczną co do systemowego wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów (tzw. ADR) oraz poszerzania obszarów i intensywności stosowania mediacji. Podjęte działania dotyczą przede wszystkim elementów prywatnoprawnych sporu, choć sama mediacja jako instytucja wpisana...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX