Lewulis Piotr, Media społecznościowe jako źródło materiału dowodowego w sprawach cywilnych. Wyniki wstępnego badania ankietowego przeprowadzonego wśród adwokatów i radców prawnych

Artykuły
Opublikowano: PiP 2023/8/118-133
Autor:
Rodzaj: artykuł

Media społecznościowe jako źródło materiału dowodowego w sprawach cywilnych. Wyniki wstępnego badania ankietowego przeprowadzonego wśród adwokatów i radców prawnych

1. Wprowadzenie. Z mediów społecznościowych korzysta obecnie większość polskich użytkowników Internetu, a odsetek aktywnych ich użytkowników w ostatnich latach nieustannie wzrastał . Nie bez znaczenia dla popularności cyfrowych platform jest kontekst społeczny 2020 r. – w czasie pandemii COVID-19 blisko jedna czwarta osób pracujących w Polsce skorzystała z możliwości pracy zdalnej (w niektórych grupach zawodowych odsetek ten sięgał 67,8%), a media społecznościowe były jednym z najczęstszych źródeł informacji na temat COVID-19 w różnych grupach wiekowych . Nieszczególnie odkrywcze jest przy tym stwierdzenie, że istniejąca współcześnie kultura Internetu i mediów społecznościowych niesie ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia w niemalże każdym aspekcie życia społeczno-gospodarczego.

Aktywność podejmowana w sieciach społecznościowych nieuchronnie przenika do strefy procesowej, gdzie treść opublikowana w Internecie stanowi niekiedy wręcz istotę sporu (zwłaszcza w przypadku materiałów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX