Mechanizm podzielonej płatności z punktu widzenia Ministerstwa Finansów - OpenLEX

Jaworska Magdalena, Mechanizm podzielonej płatności z punktu widzenia Ministerstwa Finansów

Artykuły
Opublikowano: PP 2020/3/3-7
Autor:
Rodzaj: artykuł

Mechanizm podzielonej płatności z punktu widzenia Ministerstwa Finansów

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) został wprowadzony w Polsce w formie dobrowolnej od 1.07.2018 r. jako rozwiązanie całkowicie nowe, nieznane wcześniej polskim podatnikom. Po półtora roku jego funkcjonowania w wersji fakultatywnej, z dniem 1.11.2019 r. weszły w życie regulacje wprowadzające obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności na podstawie ustawy z 19.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – dalej ustawa zmieniająca. Obowiązek ten nałożono jednak w odniesieniu tylko do wybranych kategorii towarów oraz usług narażonych na oszustwa i nadużycia podatkowe. Przedmiotowe regulacje budziły od początku istotne wątpliwości po stronie podatników. Wychodząc im naprzeciw, Ministerstwo Finansów opublikowało 23.12.2019 r. zapowiadane już wcześniej objaśnienia podatkowe w sprawie mechanizmu podzielonej płatności – dalej objaśnienia. Co istotne dla podatników, objaśnienia zostały wydane w trybie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa , co oznacza, że zastosowanie się do nich spowoduje objęcie podatnika ochroną taką, jak w przypadku uzyskania interpretacji podatkowej. W zakresie wskazanym w objaśnieniach podatnicy nie muszą więc już występować z wnioskami o indywidualne interpretacje podatkowe w celu potwierdzenia sposobu rozumienia przepisów. Z tej perspektywy wydanie objaśnień należy więc przyjąć z entuzjazmem. Niemniej pojawia się pytanie, czy kierunek wykładni i odpowiedzi na nurtujące nas niektóre pytania wskazane w objaśnieniach również satysfakcjonują podatników. Poniżej zostały omówione wybrane zagadnienia dotyczące mechanizmu podzielonej płatności zawarte w objaśnieniach, które szczególnie budzą wątpliwości podatników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX