Materiały urzędowe a prawo dostępu do informacji publicznej w świetle polskiego prawa autorskiego i orzecznictwa sądów... - OpenLEX

Grzybowski Marcin, Materiały urzędowe a prawo dostępu do informacji publicznej w świetle polskiego prawa autorskiego i orzecznictwa sądów administracyjnych

Artykuły
Opublikowano: PPP 2022/3/58-73
Autor:
Rodzaj: artykuł

Materiały urzędowe a prawo dostępu do informacji publicznej w świetle polskiego prawa autorskiego i orzecznictwa sądów administracyjnych

Słowa kluczowe: dokument/materiał urzędowy, opinie i ekspertyzy, orzecznictwo sądów administracyjnych, wyłączenia spod ochrony prawnoautorskiej

1.Wprowadzenie: elementy perspektywy konstytucyjnej

Konstytucja RP gwarantuje w art. 61 ust. 1 i 2 prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne . Obejmuje nim informację o działalności organów samorządu, osób i jednostek organizacyjnych w zakresie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem publicznym. W myśl art. 61 ust. 2 ab initio prawo to realizowane jest, pierwszoplanowo, przez „dostęp do dokumentów”.

Tytułowe pojęcie „materiałów urzędowych” zostało użyte jedynie w art. 4 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych . Nie używa go ustawa o dostępie do informacji publicznej ani inne przepisy. „Materiał urzędowy” nie jest „dokumentem urzędowym”, „dokumentem prywatnym” ani – jak w orzecznictwie – „innym dokumentem”. Konstytucyjne pojęcie „dokumentu” jest autonomiczne i może być szersze niż ustawowe. Pogląd, że tekst...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX