Artykuły
Opublikowano: PiP 2013/11/3-16
Autor:
Rodzaj: artykuł

Materialnoprawne podstawy odszkodowawczego roszczenia pracowniczego z powodu utraty prawa do nieodpłatnego nabycia uprzywilejowanych akcji komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego

1.Wprowadzenie.

Inspirację do przedstawienia materialnoprawnych podstaw odszkodowawczych roszczeń pracowników stanowi uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 21 XI 2012 r. , dotycząca stosowania przepisów o przedawnieniu roszczeń o odszkodowanie od pracodawcy z tytułu utraty przez pracownika lub byłego pracownika prawa do nieodpłatnego nabycia akcji na zasadach określonych w ustawie z 30 VIII 1996 o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (dalej: u.k.p.). Przedstawione w postanowieniu SN z 3 VIII 2012 r. zagadnienie prawne, „czy roszczenie o odszkodowanie od pracodawcy z tytułu utraty prawa do nieodpłatnego nabycia akcji ulega przedawnieniu na podstawie art. 291 § 1 k.p., czy na podstawie art. 118 k.c. w związku z art. 471 k.c.”, SN w powiększonym składzie rozstrzygnął stosunkiem głosów 4 do 3, stwierdzając, że roszczenie to ulega przedawnieniu na podstawie art. 291 § 1k.p. Zdanie odrębne złożyło trzech sędziów, w tym również sprawozdawca. Tym samym SN przesądził również o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?