Marketing ekologiczny w prawie polskim - przegląd regulacji - OpenLEX

Nestoruk Igor B., Marketing ekologiczny w prawie polskim - przegląd regulacji

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2011/3/143-167
Autor:
Rodzaj: artykuł

Marketing ekologiczny w prawie polskim - przegląd regulacji

„Ekologiczny”, „przyjazny dla środowiska”, „w pełni odnawialny”, „biodegradowalny”, „organiczny” czy „nietoksyczny” – to wybrane terminy, które mają już swoje stałe miejsce w przekazach informacyjnych adresowanych do polskiego konsumenta. Na ile jednak ich odbiorcy wykazują przywiązanie do znaczenia tych określeń? Wyniki dostępnych badań opinii publicznej składają się na dosyć mglisty obraz wrażliwości ekologicznej polskich konsumentów . Niewątpliwie treści ekologiczne mają swój udział w kształtowaniu popytu, a w konsekwencji również w doborze narzędzi marketingowych stosowanych przez przedsiębiorców. Warto więc zbadać m.in., jak polskie prawo reguluje posługiwanie się przez przedsiębiorców twierdzeniami ekologicznymi, chroniąc interesy zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Poniższy przegląd obejmuje tworzące ramy prawne ekomarketingu ustawodawstwo polskie, z odniesieniem do prawa unijnego, oraz soft law.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX