Wilejczyk Magdalena, Majątkowe odzwierciedlenie osobistego zaangażowania w sprawy rodziny. Udziały małżonków w majątku wspólnym i ratio legis zachowku

Artykuły
Opublikowano: PS 2017/9/26-36
Autor:
Rodzaj: artykuł

Majątkowe odzwierciedlenie osobistego zaangażowania w sprawy rodziny. Udziały małżonków w majątku wspólnym i ratio legis zachowku

1.Wprowadzenie

Zestawienie ze sobą problematyki zachowku i sposobu ustalania stopnia przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego może przy pierwszym wejrzeniu wydawać się niezrozumiałe lub paradoksalne. We współczesnej dyskusji dotyczącej uzasadnienia tej formy ograniczenia swobody testowania, jaką jest zachowek, można jednak dostrzec znamiona pewnej dezorientacji. I tak Paweł Księżak, po wnikliwym przeanalizowaniu różnych rozważanych w literaturze sposobów tłumaczenia ratio legis tej instytucji prawnej, stwierdza wprost, że przy wyjaśnianiu tej kwestii „odwoływanie się do uzasadnienia aksjologicznego jest wyłącznie zabiegiem erystycznym, za którym nie kryje się żadna dająca się zweryfikować za pomocą uchwytnych kryteriów treść” . Głównym zadaniem niniejszego artykułu jest wykazanie, że takie uzasadnienie aksjologiczne zachowku istnieje, a jest nim, podobnie jak w przypadku sposobu ustalania stopnia przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego, dążenie ustawodawcy do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX