Rygiel Paweł, Losowy przydział spraw cywilnych w sądzie drugiej instancji

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/2/39-56
Autor:
Rodzaj: artykuł

Losowy przydział spraw cywilnych w sądzie drugiej instancji

Słowa kluczowe: zasady przydziału spraw sędziom, losowy przydział spraw, niezmienność składu

1.Wstęp

Przydział spraw sędziom należał dotychczas do kompetencji przewodniczących wydziałów jako element organizacji pracy sądu. Był pozostawiony dyskrecjonalnej władzy przewodniczącego, ewentualnie ograniczonej wskazaniem kryteriów, którymi powinien się kierować, organizując pracę wydziału.

W okresie międzywojennym dokonanie podziału czynności w sądzie na dany rok kalendarzowy należało do kolegium administracyjnego sądu, przy czym pracę między sędziami rozdzielał przewodniczący wydziału, przestrzegając zasady równomierności obciążenia, a ponadto praca między sędziami mogła być oparta na pewnych, uprzednio ustalonych przez zgromadzenie ogólne zasadach . Analogiczne kryteria przydziału spraw przez przewodniczącego przewidywały przepisy regulaminowe w okresie PRL . W 1987 r. obowiązujące przy przydziale kryterium „właściwego obciążenia sędziów” uzupełniono wzmianką, że właściwe obciążenie powinno wynikać...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX