Siwicki Maciej, Locus delicti przestępstw popełnianych za pośrednictwem sieci teleinformatycznej - przypadek oszustwa "na prezesa"

Artykuły
Opublikowano: PS 2020/2/109-122
Autor:
Rodzaj: artykuł

Locus delicti przestępstw popełnianych za pośrednictwem sieci teleinformatycznej - przypadek oszustwa "na prezesa"

Słowa kluczowe: oszustwo na prezesa, cyberprzestępczość, prawo karne materialne, Internet

1.Wstęp

Mechanizm oszustw dokonywanych w sposób na tzw. „prezesa” jest stosunkowo prosty i bazuje na wykorzystaniu podległości służbowej ofiary, od której wymaga się szybkiego i skutecznego rozwiązania zadania zleconego przez jej przełożonego. Oszustwo to bazuje na tzw. spear phishingu, a więc na odmianie inżynierii społecznej służącej zbieraniu poufnych (wrażliwych) informacji od osoby trzeciej, bez jej świadomości co do rzeczywistego celu działania sprawcy. W odróżnieniu jednak od typowego scenariusza phishingu , w którym sprawca wysyła e-maile do bliżej nieokreś-lonej grupy adresatów, nie mając z góry okreś-lonego przedmiotu zamachu, w przypadku tzw. spear phishingu atak sprawcy ukierunkowany jest na konkretną osobę lub grupę osób. Celem zaś zamachu, który w tym przypadku jest kierowany na konkretne instytucje zaangażowane w zagraniczny obrót gospodarczy, jest przede wszystkim uzys-kanie nienależnej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX