Likwidacja niepodjętych depozytów w postępowaniu przygotowawczym - OpenLEX

Wassermann Wojciech, Likwidacja niepodjętych depozytów w postępowaniu przygotowawczym

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/7-8/251-264
Autor:
Rodzaj: artykuł

Likwidacja niepodjętych depozytów w postępowaniu przygotowawczym

Streszczenie

Niniejsze opracowanie jest próbą uporządkowania praktyki postępowania prokuratorów z dowodami rzeczowymi po ukończeniu postępowania przygotowawczego w kontekście przepisów o likwidacji niepodjętych depozytów. W szczególności wymagała omówienia problematyka, czy postępowanie z przedmiotami, które stały się zbędne w toku postępowania, powinno odbywać się w trybie przepisów postępowania karnego czy cywilnego. W dalszej kolejności należało rozważyć, kto powinien wykonywać czynności zmierzające do ustalenia osoby uprawnionej, jak również ponosić tymczasowe koszty depozytu. Wreszcie chodziło o ustalenie, który sąd jest właściwy do orzekania w przedmiocie likwidacji depozytu po spełnieniu warunków opisanych ustawą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX