Patora Krystyna, Lichwa - zapomniane przestępstwo

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/7-8/142-161
Autor:
Rodzaj: artykuł

Lichwa - zapomniane przestępstwo

Słowa kluczowe: lichwa, lichwiarz, lichwiarskie oprocentowanie, świadczenie wzajemne, świadczenie niewspółmierne, przymusowe położenie

1.Wstęp

Lichwa, zwana także wyzyskiem , jest jednym z najstarszych przestępstw. Przed uznaniem jej za przestępstwo potępiona została pod względem moralnym i dla Chrześcijan zakazana . Pomimo surowych kar stosowana była w obrocie handlowym, głównie jako świadczenie wzajemne, w procesie udzielania pożyczek. Godne zwrócenia uwagi jest to, że obecnie przy tak rozpowszechnionej możliwości różnego typu pożyczek liczba spraw w skali kraju, które były i są prowadzone, nie jest znacząca . W związku z tymi danymi pojawia się pytanie, czy powodem tego stanu rzeczy było kojarzenie jej tylko z ubiegłymi wiekami i kryzysami, a nie rozwiniętym obrotem gospodarczym, w którym jest szeroko reklamowany rynek usług finansowych, a jednocześnie występują osoby, które znajdują się w przymusowym położeniu . Znikoma liczba spraw dotyczących lichwy wydaje się tym bardziej godna...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX