Lipiński Aleksander, Legislacyjne problemy geologii i górnictwa

Artykuły
Opublikowano: PiP 2023/3/115-135
Autor:
Rodzaj: artykuł

Legislacyjne problemy geologii i górnictwa

Społeczny odbiór górnictwa jest zróżnicowany. Górnictwo kojarzy się zwykle z wydobyciem węgla kamiennego (ewentualnie brunatnego), rzadziej innych kopalin. Dominuje natomiast przekonanie o negatywnym wpływie tej działalności na środowisko. Przeciętny człowiek nie dostrzega jednak, że chodzi tu o gałąź przemysłu dostarczającą surowce niezbędne do funkcjonowania państwa, m.in. gospodarki energetycznej, budownictwa, przemysłu chemicznego, metalurgii. Doskonałym przykładem jest elektromobilność . Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (siłownie wiatrowe, panele PV) nie jest możliwa bez wykorzystania surowców pochodzenia górniczego, w dodatku trudno dostępnych. Konsekwencją potrzeby redukcji emisji gazów cieplarnianych jest eliminacja nośników energii pochodzenia górniczego , a nakaz zapewnienia ochrony środowiska w sposób zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju (art. 5 Konstytucji) wymusza m.in. rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym . Z wielu powodów osiągnięcie tych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX