Artykuły
Opublikowano: PP 2018/5/15-18
Autor:
Rodzaj: artykuł

Legislacja - opinie i komentarze

W chwili obecnej odpowiedzialność małżonków za podatki wynikające z zobowiązań podatkowych małżonka będącego podatnikiem jest uregulowana w art. 29 § 1 i 2 o.p. W ramach projektu Ordynacji podatkowej wspomniane zagadnienie zostało ujęte w art. 225 § 2–6. Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie niektórych wskazanych powyżej przepisów projektu Ordynacji podatkowej. Rozważenia wymaga kwestia, w jakim zakresie treść tych propozycji wprowadza nowe rozwiązania odnoszące się do problematyki odpowiedzialności małżonków za zobowiązania podatkowe jednego z nich, w jakim natomiast powiela rozwiązania aktualnie obowiązujące.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?