Pustuł Jowita, Kwalifikowanie przychodów z najmu – pozarolnicza działalność gospodarcza wyjątkiem, a nie zasadą

Artykuły
Opublikowano: PP 2021/11/12-18
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kwalifikowanie przychodów z najmu – pozarolnicza działalność gospodarcza wyjątkiem, a nie zasadą

Osoby fizyczne wynajmujące swoje nieruchomości niejednokrotnie mają wątpliwości, do którego źródła przychodów zaliczyć otrzymywany czynsz. Właściciele nieruchomości nie wiedzą, kiedy należy uznać, że czynsz jest związany z tzw. najmem prywatnym objętym źródłem przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – a w jakich okolicznościach należy go zaliczać do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Ponieważ kryteria pozwalające na odróżnienie najmu prywatnego od najmu będącego przejawem działalności gospodarczej nie są jasne, organy podatkowe często kwestionują przyjęty przez podatników sposób rozliczeń. W dniu 24.05.2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę , która może ułatwić wynajmującym dokonywanie właściwej kwalifikacji przychodów z najmu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX