Małecki Mikołaj, Wiktorek Mateusz, Kwalifikacja prawna prowokacji (na przykładzie łowców pedofilów)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2023/9/65-79
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Kwalifikacja prawna prowokacji (na przykładzie łowców pedofilów)

1. Wprowadzenie. W doktrynie prawa karnego panuje zgoda, że prowokacja określona w art. 24 k.k. może dotyczyć popełnienia przez osobę sprowokowaną czynu zabronionego w jakiejkolwiek postaci stadialnej . Stwierdza się, że w rzeczywistości prowokacja ma na celu doprowadzenie jedynie do usiłowania popełnienia czynu zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę, zaś prowokator chce zapobiec dokonaniu ; „ajent prowokacyjny zmierza raczej do tego, aby przestępstwo pozostało w stadium usiłowania, aby już w tem stadium sprawcę ujęto” . Otwarta pozostaje kwestia, w jakim zakresie możliwość sprowokowania innej osoby do podjęcia zachowania w dowolnej formie stadialnej przekłada się na kwalifikację prawną czynu prowokatora, w zależności od zaplanowanego przez niego przebiegu akcji. Problemy związane z kwalifikacją prawną prowokacji wynikają z jednej strony z konstrukcji tego typu przestępstwa, z drugiej zaś – ze specyfiki przewidzianych w polskim prawie karnym sposobów kryminalizacji zachowań na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX