Kolendowska-Matejczuk Marta, Kurator procesowy dla małoletniego pokrzywdzonego w procesie karnym na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2015/4/61-78
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kurator procesowy dla małoletniego pokrzywdzonego w procesie karnym na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Streszczenie

Autorka przedstawia problematykę związaną z ustanawianiem kuratora dla małoletniego pokrzywdzonego w sprawach karnych, w których oskarżonym jest jedno z rodziców małoletniego. W opracowaniu wskazane są liczne wady obowiązujących rozwiązań w tym zakresie, a także sformułowane są wnioski de lege ferenda, które stanowią konsekwencję ostatnich orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn.: SK 5/12 i S 2/14.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX