Kumulacja ról oskarżonego i pokrzywdzonego w polskim procesie karnym - OpenLEX

Jasiński Wojciech, Kumulacja ról oskarżonego i pokrzywdzonego w polskim procesie karnym

Artykuły
Opublikowano: PiP 2008/1/85-95
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kumulacja ról oskarżonego i pokrzywdzonego w polskim procesie karnym

Przedmiotem niniejszego artykułu jest zagadnienie dopuszczalności kumulacji procesowej roli oskarżonego (podejrzanego) i pokrzywdzonego w postępowaniu karnym z oskarżenia publicznego. Kwestia ta nie należy do szczególnie często poruszanych w polskiej doktrynie procesu karnego. Wydaje się jednak, że może mieć ona, przynajmniej w związku z niektórymi typami czynów zabronionych, istotne znaczenie dla praktyki wymiaru sprawiedliwości - i z tego powodu zasługuje na szersze omówienie.

Zagadnienie kumulacji wymienionych ról pojawia się wyłącznie w postępowaniach toczących się przeciwko przynajmniej dwóm oskarżonym (podejrzanym). Problem ten nie występuje więc, jeżeli postępowanie skierowane jest przeciwko jednemu oskarżonemu. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację (a tym bardziej uznać ją za dopuszczalną), w której oskarżony występowałby zarazem jako pokrzywdzony i podejmowałby działania skierowane przeciwko samemu sobie, jako oskarżonemu. Pozostaje więc rozważenie kwestii wielości oskarżonych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX