Kumulacja kar umownych – zagadnienia konstrukcyjne - OpenLEX

Drapała Przemysław, Kumulacja kar umownych – zagadnienia konstrukcyjne

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/4/8-16
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kumulacja kar umownych – zagadnienia konstrukcyjne

Problematyce kumulacji kar umownych, będącej coraz częściej przedmiotem wypowiedzi judykatury , nie poświęcono dotąd w polskiej doktrynie zbyt wielu rozważań . Niniejsze opracowanie stanowi próbę pogłębionej i usystematyzowanej analizy przesłanek dopuszczalności i skutków dochodzenia przez wierzyciela łącznie kilku kar umownych zastrzeżonych w ramach jednego stosunku zobowiązaniowego, z uwzględnieniem zakresu interesów wierzyciela chronionych przez poszczególne kary.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX