Artykuły
Opublikowano: PPH 2015/7/4-7
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kultura legislacyjna w kodeksach handlowych

Artykuł przybliża historię prac Komisji Kodyfikacyjnej RP nad projektem kodeksu handlowego z 27.06.1934 r. oraz nad projektem kodeksu spółek handlowych z 15.09.2000 r. Przedstawienie historii prac nad tymi projektami ma na celu wskazanie różnic między sposobem opracowania tekstów tych aktów prawnych a sposobem wprowadzania zmian do kodeksu spółek handlowych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Istotna różnica dotyczy przede wszystkim jakości uchwalanych przepisów. Ostatnie nowelizacje świadczą o tym, że zmiany wprowadzane są w sposób nieprzemyślany i nie są konsultowane ze środowiskiem naukowym. W artykule przytoczono wiele krytycznych poglądów przedstawicieli doktryny odnoszących się do ustaw nowelizujących kodeks spółek handlowych. Krytyczna ocena tych zmian służy wskazaniu podstawowych przyczyn obniżenia jakości uchwalanych przepisów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?