Artykuły
Opublikowano: PP 2013/10/36-41
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Który moment decyduje o złożeniu wniosku o stwierdzenie nadpłaty: data nadania wniosku na poczcie czy data otrzymania wniosku przez organ podatkowy?

W niniejszym artykule analizujemy pojawiające się głównie w praktyce administracji podatkowej wątpliwości związane z zagadnieniem ustalenia momentu skutecznego złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku nadania wniosku na poczcie przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego i doręczenia wniosku do organu podatkowego już po upływie tego terminu. Problem ten jest istotny, gdyż determinuje możliwość dochodzenia przez podatników zwrotu nienależnie uiszczonych podatków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?