Wojciechowski Bartosz, Žalimienė Skirgailė, Kształtowanie świadomości konstytucyjnej w dyskursie prawniczym i publicznym. Wprowadzenie

Artykuły
Opublikowano: AFP 2022/2/5-6
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Kształtowanie świadomości konstytucyjnej w dyskursie prawniczym i publicznym. Wprowadzenie

Kształtowanie świadomości konstytucyjnej w dyskursie prawniczym i publicznym. Niniejszy numer „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” stanowi próbę ukazania sposobów budowania tożsamości narodowej i europejskiej przez umacnianie świadomości konstytucyjnej obywateli jako elementu edukacji demokratycznej. W przekonaniu autorów, na zjawisko „demokratycznego deficytu” czy „kryzysu legitymizacji publicznej” warto spojrzeć nie tylko z perspektywy wspólnotowej, ale także z punktu widzenia jednostki. Stan świadomości społeczeństwa co do roli instytucji państwa, zwłaszcza w zakresie ochrony praw człowieka, prawa przez nie tworzonego i stosowanego, a szerzej – uprawnień i powinności wobec dobra wspólnego, przekłada się bowiem na poczucie tożsamości konstytucyjnej. Nie można pominąć różnorodności, która leży u podstaw koncepcji tożsamości prawnej (konstytucyjnej), istotna jest także możliwość samookreślenia się w tych ramach konkretnego obywatela, a w konsekwencji – całego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX